Skip to main content

Een interview voorbereiden in 6 stappen - DBBL Media

interview voorbereiden in 6 stappen_v1

Ben je van plan een interview te houden en op te nemen in een video? Het is belangrijk om je goed voor te bereiden. Dit helpt je namelijk om de informatie te verkrijgen die relevant is voor het doel van je interview.

Je kan bijvoorbeeld een wervingsvideo maken, waarin je een medewerker interviewt die in de betreffende functie werkt. Zo doet een interview met de directeur van een bedrijf het uitstekend als onderdeel in een bedrijfsvideo. Een interview voorbereiden in 6 stappen lees je hier!

Een interview voorbereiden in 6 stappen

Stap 1: Stel jouw personeel op de hoogte

De eerste tip die we je kunnen meegeven met het voorbereiden van een interview is door de juiste vragen te stellen. Een interview krijgt vorm door vragen te stellen waar een antwoord op komt. Het is belangrijk om de vragen te koppelen aan het doel van het interview. Bedenk daarom welke informatie je naar voren wilt laten komen en stel aan de hand daarvan vragen op.

Het is natuurlijk ook belangrijk om een lijn vast te houden tijdens het interview. Hier geef je vorm aan door vragen in een logische volgorde te stellen. Bovendien voorkom je op deze manier dat je in een interview van de hak op de tak springt. Het is verder van belang om te voorkomen dat je dezelfde vraag stelt. Kijk daarom altijd de vragenlijst die je hebt opgesteld nauwkeurig na.

  • Bedenk vooraf welke informatie er uit het interview naar voren moet komen
  • Stel relevante vragen op die gekoppeld zijn aan het doel
  • Zorg voor een lijn in het interview om niet van de hak op de tak te springen
  • Voorkom dat je dezelfde vragen stelt
interview voorbereiden in 6 stappen_v2

Stap 2: Deel de vragen met degene die je interviewt

Bij het voorbereiden van een interview is het van belang om de opgestelde vragenlijst vooraf te delen met de te interviewen persoon. Op deze manier heeft de persoon de gelegenheid om zich voor te bereiden. Dit voorkomt dat het tijdens het echte interview te lang duurt voordat er een antwoord komt, twijfel ontstaat of dat er een half of geen antwoord komt. 

Zo is het eveneens handig om de persoon te laten weten hoelang het interview gaat duren en wat het doel van het vraaggesprek is. Je spreekt natuurlijk ook een datum en een tijd af voor het te houden interview. Hiervoor geldt dat je dit het beste niet pas op de dag voor het interview laat weten, maar ruim van tevoren.

Stap 3: Locatie voorbereiden

Naast het opstellen van de vragen en het informeren van de te interviewen persoon is er nog meer waar je aan moet denken bij een interview voorbereiden. Dat is de locatie! Je houdt het interview op een bepaalde locatie en daar moet je misschien nog het een en ander voor regelen. Denk aan het vrijhouden van een bepaalde ruimte of het afhuren van een locatie.

Bij het voorbereiden van een locatie is het verder handig om verzekerd te zijn van een rustige omgeving. Het is heel vervelend als je iemand aan het interviewen bent en er sprake is van geluidsoverlast. Wat dat betreft is het ideaal als de omgevingsgeluiden zo minimaal mogelijk aanwezig zijn.

Stap 4: Duidelijke planning voor de crew

Denk bij het afnemen aan een interview aan alle benodigde apparatuur. Het is ideaal om alles alvast klaar te zetten voordat de persoon die je gaat interviewen er is. Dit staat professioneel en voorkomt dat de geïnterviewde onnodig moet wachten. Maak voor de crew daarom vooraf een duidelijke planning met een tijdschema en taakverdeling. Op deze wijze ben je tot in de puntjes voorbereid en kan het interview snel en professioneel van start gaan.

Stap 5: Zorg voor een gastvrije ontvangst

Uiteraard is het belangrijk om de te interviewen persoon gastvrij te ontvangen en op zijn gemak te stellen. Je kan na afloop van het vraaggesprek een cadeautje geven om de persoon te bedanken voor de tijd en hulp. Dit kan een bloemetje zijn of bijvoorbeeld een cadeaubon, maar ook een ander kleinigheidje.

interview voorbereiden in 6 stappen_v3

Stap 6: Quitclaims

Vergeet bij het maken van een video interview niet om een quitclaim te laten ondertekenen. Dit is een formulier waarmee de geïnterviewde de videoproducent of andere belanghebbende toestemming geeft dat het beeldmateriaal gebruikt mag worden.

Bij een video met meerdere personen die deelnemen aan de productie en in beeld komen, dienen al deze personen een quitclaim te ondertekenen. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld toevallige voorbijgangers die door het beeld lopen. Door de deelnemers toestemming te verlenen beeldmateriaal te laten gebruiken, is het later niet meer mogelijk om bezwaar tegen publicatie te maken. 

Ook als de te interviewen persoon mondeling aangeeft geen bezwaar te hebben tegen het uitzenden van videobeelden is het toch belangrijk om een handtekening te vragen. De afspraken zijn op deze manier voor alle partijen duidelijk. Dit voorkomt eventuele misverstanden in de toekomst.

Inhoud quitclaim:

 • Vermeld in het toestemmingsformulier expliciet dat de ondergetekende toestemming geeft aan de videoproductie en interview mee te werken.
 • Vermeld daarbij dat ondergetekende alle rechten overdraagt die uit de samenwerking voortkomen.
 • Vermeld dat de persoon geen vergoeding ontvangt voor het laten gebruikmaken van de rechten, behalve als anders is overeengekomen.
 • Vermeld dat de videoproducent het recht is voorbehouden om geen gebruik te maken van de videobeelden.
 • Vermeld dat ondergetekende verklaart dat de video-opname voor eigen risico is.

Conclusie

Bij het voorbereiden van een interview zijn er een groot aantal praktische zaken om rekening mee te houden. Wil je dat een interview vloeiend verloopt dan is het van groot belang om de juiste vragen te stellen. Deze zijn te koppelen aan het doel en informatiebehoefte

Verder is het gebruikelijk om de vragen vooraf al te delen. Hierdoor maak je het de persoon die de vragen gaat beantwoorden gemakkelijk om zich voor te bereiden. Zo is het eveneens van belang om niet alleen de locatie voor te bereiden, maar ook de crew. Op deze manier is iedereen op de afgesproken tijd aanwezig en is de videoapparatuur alvast klaar te zetten. 

Zorg tenslotte voor een gastvrije ontvangst, stel de persoon op zijn gemak en vergeet niet om het quitclaim formulier te laten ondertekenen. Wil jij een professionele video laten maken en een interview opnemen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking, want wij zijn daarin dé professionals. 😉

Robbert Krol
Creative Director

Meer informatie?

Bekijk hier onze diensten, waar we je vertellen hoe wij je bedrijf verder helpen met het aanspreken van je doelgroep. Een plan op maat? Neem vrijblijvend contact op.

Plan kennismaking

DBBL Media | Content Creator

Hoe kunnen wij je helpen? ✨
Hoi! Hoe kan ik je verder helpen? ✨
Groetjes Bas!